Welkom bij

De Oude Drentse Boerenherberg

Ontmoet de herbergier

Gedicht over de Herberg

Verborgen in het rijke groen, in een museum vol verhalen, ligt het zalig niets doen te schitteren in de zonnestralen
De Drentsche Boerenherberg staat als in vroeger jaren zo geweest, omringt door plaggenhut en tolhuis
voor de Reuzen onbevreesd
Terras en kinderspeeltuin
koffie uit kraantjeskan
maken rusten tot een feest met een
krentenwegge nu en dan
Gezellig bruiloft vieren in de oude stijl, met een hedendaagse herbergier waan je je in een ver verleden met de luxe van modern vertier

Mart Brok